Valmennukset

Tunnetyöskentely | Arjen kehittäminen | Sydän & Mieli | Pelkojen työstäminen

Valmennukset ovat valmiiksi laadittuja yksityisopetuksen kokonaisuuksia, joilla on useita erilaisia tavoitteita. Osassa keskitytään enemmän menneisyyttäsi ja tukoksiasi avaaviin aiheisiin, kun taas toisissa voidaan keskittyä tietoisuuden käyttämiseen ja laajentamiseen. Se, mikä yhdistää näitä kaikkia, on eteneminen kohti entistä korkeampia värähtelyjä ja olemisen tasoa  - matka lähemmäksi ja lähemmäksi todellista minääsi. 

TARKOITUS

Vapautumista ja keventymistä emotionaalisesti että energeettisesti. Purkaa ja vapauttaa tästä ja menneistä elämistä asti kumpuavia sinua rajoittavia tekijöitä, jotka voivat rajoittaa sinua olemasta oma itsesi.

KESKUSTELU & HARJOITUKSET

Valmennus toteutuu keskustelun ja harjoitusten kautta. Kyse on myös energeettisen tason puhdistautumisesta, mikä vaatii sinulta itsesi syvimpien puolien opiskelua kanssani sekä ajattelua ja toimintaa.

VIIKOITTAIN

Yleensä valmennus toteutuu viikoittaisten keskustelujen avulla. Hyvä tahti pysyy yllä ja pääsemme etenemään kanssasi syvemmälle. Joskus viikon sijasta käytämme kahden viikon väliä - jos se sopii sinulle paremmin.

SINUN KEHITYKSESI

Olkoon aihe sitten karma, menneisyytesi puhdistaminen tai esimerkiksi uskomus-ja ajatusmallien avaaminen. Pureudutaan sinua rajoittaviin tekijöihin ja esteisiin. Tavalla, että sinäkin ymmärrät ja pysyt mukana mitä tapahtuu ja miksi.

Kokemasi asiat, tapahtumat ja tunteet jäävät energiana asumaan sinuun, kehoosi ja mieleesi niin kauaksi aikaa, kunnes olet käsitellyt ja kohdannut ne.

Kannamme tämän vuoksi energiaa, eli tunteita, kuten pelkoa, ahdistusta, anteeksiantamattomuutta ja monia muita sisällämme sekä tästä että menneistä elämistä asti. Esimerkiksi, joku ihminen on voinut kärsiä sosiaalisten tilanteiden tai ahtaidenpaikkojen pelosta syntymästä asti, vaikkei olisikaan koko elämänsä aikana kohdannut vastaavaa negatiivista tilannetta – on hyvin todennäköistä, että kyseisen yksilön menneistä elämistä löytyy kohtaamaton ja käsittelemätön tapahtuma – joka on jäänyt kummittelevaksi traumaksi.  

Palveluni

Tästä löydät valmiita valmennuspakettejani. Klikkaa ja lue lisää. Voimme myös räätälöidä sinun tarpeidesi mukaisen valmennuksen.

Puhdistava-valmennus

Keskitymme puhdistamaan sinusta karmaasi, pelkojasi ja menneisyyttäsi. Kyse on energeettisen tason puhdistautumisesta, mikä vaatii sinulta tietoista itsesi syvimpien puolien opiskelua kanssani, ajattelua ja toimintaa.

Traumanpurku-valmennus

Vapautumalla suurista tai pienistä traumoista - korkeammat ja paremmat energiat pääsevät virtaamaan sinuun ja elämääsi vapaammin. Traumat rajoittavat ja hallitsevat joko tietoisesti tai alitajuisesti. Osa aiheista voi juontaa menneisiin elämiin asti, osa taas voi kummuta nykyisen elämän nuoruudesta, lapsuudesta tai nykyisyydestä.

Syvemmän tiedon valmennukset

Olet jo kenties ollut useamman vuoden kiinnostunut henkisistä asioista, mutta tahdot vielä löytää henkisestä palapelistäsi puuttuvan ison palasen. Kaipaat päästä henkisesti eteenpäin, mutta et tiedä miten etenisit. Tahdot ottaa vastuun sielusi kehityksestä ja tietoisesti edetä.