Henkisen Kehityksen Esteet

HKE-verkkokoulutus omien henkisen kehityksen esteiden hahmottamiseksi ja käsiteltäväksi.

Kurssin tarkoitus

Tässä koulutuksessa käyn läpi yleisimpiä henkisen kehityksen esteitä, joita ihmisiltä voi löytyä. Olen jaotellut esteet sisäisiin että ulkoisiin. Toisin sanoen esteet kumpuavat joko ulkopuolelta tai sisältämme käsittelemättömistä asioista, tunteista ja uskomuksista. Vetovoiman lain mukaisesti itse asiassa ulkoiset esteet ovat useimmiten heijastuksia omista sisäisistä asioistamme. Lisäksi käymme läpi sopimusten, vannomisten ja lupausten poistamisen sekä oikeiden harjoitusten ja avun merkitystä.

Henkisen kehityksen esteiden esittely

Henkisen kehityksen esteillä tarkoitetaan eri ilmiöitä ja asioita, jotka toimivat joko suoraan tai välillisesti henkistä kasvuasi selkeästi hidastavina ja tukkivina tekijöinä. Ne voivat olla joko aineen tasolla ilmeneviä asioita ja tilanteita, tai mielen sisällä olevia rajoittavia tekijöitä, kuten ajatus- ja uskomusmallit.  

Esteiden työstämisestä

Omien henkisen kehityksen esteitä on mahdollista alkaa työstämään, ja tätä kautta edistämään omaa henkisen kasvun polkuasi tietoisesti. Kaikkea ei pysty työstämään yhdessä päivässä, viikossa tai edes vuodessakaan. On tärkeää tunnistaa omat esteensä rauhassa ja edetä omassa tahdissaan. Antamalla itsellesi tarvitsemasi ajan, pystyt käymään perusteellisemmin ja tällä tavoin tuloskin on todennäköisemmin laadukkaampi.

Jaan henkisen kehityksen esteet kahteen kategoriaan

  • Sisäiset
  • Ulkoiset
  1. Ympäristölliset
  2. Energeettiset

Tulemme käymään läpi koulutuksessa yksityiskohtaisemmin kumpaakin kategoriaa sekä kuinka aloittaa omien esteiden työstämisen.

Kurssi sisältää

  • 8 videota
  • 7 Esitystä
  • 6 Tehtävämonistetta
  • 2 Meditaatioäänitettä

Kurssin sisältö

Kurssin ohjaaja

Juha Korhonen

Hinta