Kategoriat
Yleinen

Suomen neito ja Pohjolan valo

Suomenneito on juuri nyt ajankohtainen tietoisuus meille suomalaisille. Suomenneito on uusi kansallishaltijamme joka seurasi tehtävässään Väinämöistä.

Väinämöinen on ollut kansallishaltijamme aina Atlantikselta saakka. Hän ilmentyi kansallishaltijaksemme aina, kun kansamme eli jossain kansainvaelluksen aikoina yhtenäisenä kansana. Se tarkoittaa sitä, että kun elimme vaikka Atlantiksella, olimme jo silloin valinneet seurata Väinämöistä ja kansamme henkistä tehtävää, olla maailman omatunto, kansa, joka ilmentää ykseyttä.

Valo tulee pohjolasta sanotaan. Valo on nyt juuri keräytymässä ja tiivistymässä pohjolaan. Pohjola on vanha yhteisö ja tunne, joka tulee Atlantikselta saakka. Se on ykseyden ja yhtenäisyyden tunne, jossa yhdistyy molemmat ihmisen ja kaksinaisen maailmamme energiat, feminiinisen ja maskuliinisen energian, ykseydeksi.

Nykyiset Suomen kansa, osa venäläisiä, Eestiläiset, norjalaiset, tanskalaiset, islantilaiset, karjalaiset jotka oli silloin kauan sitten elivät yhdessä samassa maassa Atlantiksella ovat nyt palanneett yhteen jälleen, kuten ennenkin. Lisänä meillä kaikilla on nyt uusia tuomisia mukanamme: kaikkien uudet henkiset kokemukset, vihkimykset ja valaistumiset.

Toisin sanoen kaikki ne jotka syntyvät nyt Suomeen tai Pohjolaan, muuttavat tänne toisista maista tuovat suuren rikkauden ja valon tullessaan, josta pohjolanvalon tulee koostua, jotta voimme yhdistyä suureksi yhteiseksi voimaksi, Pohjolan valoksi.

Pohjolan valo toki sisältää muutakin. Sen sisään rakentuu myös kaikkien pohjoismaiden, Eestin, Venäjän(Euroopan puoleisen osan) sekä Islannin ja Karjalan pyhien paikkojen, pyhien lähteiden ja pyhien järvien tietoisuuden.

Pohjolan valo tarkoittaa laajuudessaan ja suuruudessaan siis valoa, joka koostuu kaikkien näiden maiden Pyhistä energioista, ihmisistä, jotka sinne ovat inkarnoituneet tai muuttaneet. Tämän energian sisään mahtuu myös kaikki se, tietoisuus, joka on kertynyt meille kaikille sieluille eri kulttuureista, eri uskonnoista, eri maista, eri ulottuvuuksista ja eri kansallishaltijoiden tietoisuuksista. Eri henkisistä kokemuksistamme.Me jotka elimme silloin Atlantiksella saman kuninkaan alaisuudessa, Ozeilonilaisina, olemme jälleen tulleet yhdeksi pohjolan valoksi kirkastamaan osaltamme ihmiskuntaa ja sen tajuntaa.. Meidän voimamme on ykseys ja yhtenäisyys, ja sitä opettelemme juuri nyt.

Meidän kaikkien tuoma panos yhteiselle asiallemme on suunnaton. Ajatellaanpa vaikka ystäviämme, jotka ovat valaistuneita bodhisattvattoja buddhalaisista kulttuureista tai Intiassa saavuttaneet Krišnan kautta korkeimman valaistumisen asteen tai joitain, jotka ovat täällä lännessä opiskelleet ja saavuttaneet mestaruutensa. Kaikki hekin, jotka tänne muuttavat tai tulevat muuttamaan, ovat kuulleet Suomen kansallishaltijan kutsun sydämessään.

Kaikilla, jotka ovat syntyneet kansaamme ja Pohjolan valon tietoisuuteen  (Suomen neidon, Äiti venäjän seuraajat, Kalevin pojat Eestistä, Isä ruotsin seuraajat, Norjan pojat, Danskin tyttäret(Tanskalaiset), Karjalan tietäjät, Islannin tuulten saarien lapset.) kaikki ovat kokoontuneet samaan paikkaan samaan aikaan, luomaan Pohjolan valoa, ykseyden valoa todeksi omalta osaltaan yhdistämään ihmiskuntaa ja muokkaamaan sen tajuntaa oman kansallishenkensä mukaisesti.

Maahanmuutto suomessa ja pohjolassa on osoitus yhdistymisestämme. Vaatii paljon ponnistuksia ja asenteiden muutoksia, että jälleen sulaudumme yhdeksi tietoisuudeksi ja yhdeksi porukaksi. Ihmiset eivät näe suuruutta ja rikkautta, jonka maahan muuttajat tuovat maahamme. Toinen kansa, jonka helposti unohdamme Pohjolan valosta ja meidän porukkaan kuuluvaksi on Romaani- kansa. He ovat myös tärkeä osa meitä. Meidän kaikkien tulee löytää yhteinen sävel ja luottamus erilaisuudestamme huolimatta. Me suomalaiset saimme uuden kansallishaltijan 2010.

Hänet tunnettiin kauan sitten Tiibetissä Djwhal Khulina. D. K: kirjaimista hänet paremmin tunnetaan. Hän inkarnoitui Suomeen ensi kerran 1900-luvun alkupuolella ja 2009 uudelleen 2010 hän hengessään siirtyi kansallishaltijan tehtävään, jonka kautta hän otti kannettavakseen kansamme tehtävän ja karman. Karman osuus meidän kansallamme on varsin vähäinen ja karmastamme kansana on jäljellä vielä hieman karmaa Venäjän ja Ruotsin kanssa. Kuitenkin meillä on vielä vähäinen karma selvitettävänä USA:n ja Israelin kanssa. Kansana emme kanna karmaa muiden maiden kanssa.

D. K tai paremminkin Suomen neito tai Pohjan neito on ottanut uudeksi muodokseen feminiinisen muodon, Väinämöinen kantoi maskuliinista viittaa. Nyt on koittanut uusi aika, feminiinisyyden aika. Tähän asti ainakin länsimaissa on kaikki asiat luotu maskuliinisesta energioista, nyt on aika alkaa kääntää katseemme feminiiniseen suuntaan, henkeen. Se on ihmiskunnan suunta seuraavin vuosina ja vuosi tuhansina. Hengen kautta luominen ja älyn vaihtaminen hengen tietoon on feminiinistä energiaa.
Siihen liittyy vielä energiana katseen suuntaaminen ykseyteen ja yhteyteen kaikkien ihmisten välillä. On aika ajatella meitä kansoina ja koko ihmiskuntana.

Pohjolan valo on suuri tietoisuus ja valo, jota koko ihmiskunta tulee seuraamaan. Sen voimana ja sen sydämessä sykkii Suomen neidon valo ja viisaus. Antakaamme Suomen kansallishengen meitä inspiroida ja johdattaa.

Väinämöinen (Kalevalainen kansallishaltija) oli meille ansiokas viisas kansallishaltijamme, joka johdatti meidät läpi ajan ja haasteiden. Hänen tärkein saavutuksensa on Suomen nostaminen takaisin kansakuntien joukkoon.

Nyt hän on jatkanut matkaa—Väinämöinen on aloittanut uuden tehtävänsä yhdistyneen Saksan kansallishaltijana. Hänet tunnetaan nyt nimellä Herne, erään vanhan saksalaiskaupungin nimen mukaan. Hänen osallisuutensa Saksan asioissa näkyy jo, Saksa mm. jätti vanhat energia muodot—he päättivät panostaa uusiutuvaan energiaan ja olla koko Euroopan edelläkävijä sen suhteen. Suuri kiitos kuuluu Väinämöiselle!

Suomen neito johdattaa meitä kohti uutta aikaa ja uutta tavoitetta meidän kaikkien avulla, meidän, jotka ovat kuulleet hänen kutsunsa.

D. K:n kokemus ja tietoisuus on hyvin laaja. D, K aloitti henkisen polkunsa jo Atlantiksella. Siellä hänellä oli jo viisaita ja korkeita opettajia. Häntä opettivat mm. Hermes, Kuthum. El Moriya ja tietysti Väinämöinen, joka on hänen gurunsa. Opettajana ja guruna hänellä on ollut myös Kuthum.

Suomeen tultuaan D. K alkoi heti inspiroimaan suomalaisia.  Yhtäläinen äänioikeuden kaikille tuli todeksi vuonna 1906. Myöhemmin kaikki naisten työelämään ja äitiys lomiin ja isän hoitovapaisiin ja isä kuukaudet ovat olleet hänen inspiroimiaan. Hänen sydäntään lähellä ovat lapset ja heidän hoivaaminen. Hän oli mm. inspiroimassa neuvola järjestelmän luomisen Suomeen. Hänen virtauksiaan Arvo Ylppö kuunteli syvällä sydämessään. Kuten Myös Mannerheim, jota D. K inspiroi perustamaan Mannerheimin lasten suojeluliiton 1920.

D. K oli pitkään Tiibetin kansallishaltijana ja sittemmin hän oli myös Bhutanin kansallishaltijan. Bhutanissa feminiininen energia on saanut upeita ulottuvuuksia,  Bhutanissa eräs Dwhal Khulin oppilas jatkoi hänen mahtavaa työtään ja tulokset ovat nähtävillä. Brutto-onnellisuudenkansantuote, bruttokansatuotteen sijaan ja se, että koko 2012 Bhutan ilmoitti siirtyvänsä luomutuotantoon. Uuden kansallishaltijamme viisaus näkyy siis Aasiassakin.

Käytännössä voimme yhdistyä Pohjolan valoon ja kansallishenkeemme sisäisen olentomme kautta. Kuuntelemalla herkällä korvalla miten voisimme omalta osaltamme edistää Suomen, Pohjolan ja kansojemme kehitystä ja nousua ja viisautta.

Tervetuloa mukaan luomaan uutta Pohjolaa!

Rakkaudella Juha 2012