Kategoriat
12 Sädettä

Säde 7 – Järjestys ja seremoniat

Teksti: Juha Korhonen

Säde seitsemän ohjaa meitä kohti uutta aikaa. Maailma, jossa elämme, on muuttumassa ennennäkemättömällä tavalla. Elämme samalla sekä vuosituhannen että vuosisadan alkua, minkä historia on näyttänyt olevan aina merkittävä asia. Juuri tällaisina aikoina tapahtuu suuria mullistuksia: niin maailmanjärjestys kuin siitä kertovat maailmankirjatkin menevät uusiksi. Esimerkiksi 1800-luvun alun maailmansota, jossa Napoleon kukistettiin, toi mukanaan liberalistisen maailman: politiikka ja kulttuuri vapautuivat sekä kansallistunne heräsi. 1900-luvun alussa koko Eurooppa oli jälleen sodassa. Samalla kun sota muutti Euroopan karttaa, aloitti se myös tapahtumasarjan, joka vaikutti koko maapallon elämään. Eri puolilla raivonneet sodat kärsimyksineen hioivat pois egoismiämme, työstäen sielujamme enemmän kuin mikään vuosisata tähän mennessä.

Nämä positiiviset vaikutukset ulottuvat meidän päiviimme saakka ja näkyvät erityisen selvästi uudessa ihmispolvessa, joka aikoinaan kävi läpi tuon kovan ajan ja on nyt syntynyt muuttamaan maailmaa rauhan ja rakkauden suuntaan. Vanhojen kulttuurijärjestelmien ollessa voimassa 1990-luvulla, meillä oli vielä selviytymisopas kaikkeen mitä tarvitsemme. Tullessamme 2000-luvulle tämä selviytymisopas kuitenkin vanheni silmissä. Tuntui aivan siltä, kuin meidät olisi jätetty yksin. Tämä johtui paljolti siitä, että koko arvomaailmamme koki mullistuksen. Vuosituhannen vaihteessa muuttui myös sädejärjestelmä, mikä toi meille uuden tavan jäsentää henkistä ja fyysistä maailmaamme. Enää millään vanhalla ei ollutkaan juurikaan merkitystä: kirkon valta mureni jalkojemme juureen ja mediassa kaikki aiemmin kielletty olikin yhtäkkiä sallittua. Vaikka siis oma tietoisuutemme on alkanut heräämään, maailmassa on kuitenkin edelleen hätää, rauhattomuutta, sotia ja niitä pakoon pyrkiviä ihmisiä. Takerrumme vielä aivan liian usein vanhaan ja annamme vallan turvattomuuden tunteelle, joka alkaa helposti ohjaamaan koko toimintaamme. Tähän on kuitenkin tulossa muutos, joka tapahtuu vaiheittain siten, että koemme sen ensin yksilöllisellä ja sitten kollektiivisella tasolla. Muutoksen aalto pyyhkäisee läpi eri kansojen ja koko ihmiskunnan vielä seuraavan 20 vuoden aikana. Muutoksen aallot alkoivat lyömään rannoillemme kultaisen ajan energioiden muodossa 2000-luvun alussa. Jotkut saattoivat tuntea niiden liplatuksen jo 90-luvulla. Jokainen uusi aalto on edellistä suurempi ja voimakkaampi. Jokaisessa uuden aallon pauhussa valaistuneita syntyy yhä enemmän ja enemmän: heidän määränsä ikään kuin kasvaa eksponentiaalisesti. Tämä voi johtaa nopeisiinkin muutoksiin ihmiskunnan kohtalossa. Vanhan yhteiskuntajärjestelmän murentuessa kaipaamme tilalle jotain uutta, jotain pysyvää ja toimivaa – järjestelmän, joka tuo mukanaan rauhan, runsauden ja rakkauden.

Mestarit inspiroivat jo nyt ihmisiä eri elämänalueilla visioimaan tulevasta maailmasta. Henkilöitä, joita tämä koskettaa, on maailmassa paljon. Keskeistä on, että juuri 2000-luvulla syntynyt kehittynyt ihmispolvi, joka on jo läpikäynyt kaikki eri aikakaudet, tulee olemaan ratkaisevassa roolissa muutettaessa maailmaan enemmän hengen maailman kaltaiseksi. Meitä 1900-luvun ihmisiä tarvitaan tukemaan ja auttamaan muutoksen läpiviennissä. Tarvitsemme tulevina vuosina kirkkaita ja selkeitä näkemyksiä muun muassa siitä, millainen valtiojärjestelmä sekä yhteiskuntajärjestys meillä tulisi olla, miten runsaus tulisi jakaa, ketkä päättävät asioista ja mihin me todella uskomme. Emme kuitenkaan ole yksin: syntymällä vielä kerran ihmisiksi, mestarit osallistuvat sankoin joukoin tähän valtavaan prosessiin ja käyvät rinnallamme vihkimystien uudestaan läpi. Valaistumistamme tuetaan nyt siis sekä läheltä että kaukaa, jotta löytäisimme kapean tien kohti sydäntietoisuutta ja saavuttaisimme kokonaisvaltaisen harmonian ympäristömme kanssa.

Seitsemännen säteen arkkienkelit ovat Amethyst ja Zadkiel sekä mestarit Lady Porthia ja Paco. He johdattavat meitä löytämään uuden järjestyksen ja tasapainon koko elämään maapallolla. Samalle he auttavat ihmisiä luomaan uudet perinteet, seremoniat ja syvän kunnioituksen Pyyteettömän Rakkauden tahdolle. Ennen seremonioiden tarkoituksena oli palvoa omaa jumalaa, uhrata luonnolle tai rakentaa temppeleitä. Jokaisella on kuitenkin temppeli sydämessään, minne voimme fyysisoida sisäisen jumaluutemme ja mistä käsin voimme luoda rauhaa, runsautta ja hyvinvointia ympärillemme. Mikäli koet tämän prosessin ja uuden maailman syntymisen omaksi tehtäväksesi, pyydä tämän säteen enkeleitä ja mestareita viitoittamaan tietäsi ja inspiroimaan sinua löytämään uusia innovaatioita ja ratkaisuja paremman huomisen tuomiseksi maan päälle.