Kategoriat
12 Sädettä

Säde 5 – Konkreettinen tieto ja hengentiede

Teksti: Juha Korhonen

Viides säde kuvastaa meille tietoisuuden tärkeyttä – ymmärrystä siitä, miten sekä fyysinen että henkinen maailma kietoutuu toisiinsa. Tiede on tärkeä osa sitä kuvaa, jota ihmiskunta tarvitsee luodakseen näkemystä ympäröivästä maailmastaan. Kaikki asiat ovat toki nähtävissä intuitiivisestikin, mutta edelleen ihmiskunnassa moni elää kolmannessa ulottuvuudessa ja käyttää vain viittä aistiaan. Tiede voikin olla avain henkiseen tietoisuuteen monelle, jotka ovat tulleet kehittymään maapallon henkiseen korkeakouluun jostain muista tähtijärjestelmistä. Muissa järjestelmissä elämä on paljon älyllisempää, jolloin tieteen rooli oppimisessa korostuu.

Tieteentekijät ovat jo vuosisatoja koettaneet mitata erilaisia ominaisuuksia niin ihmiskehosta kuin maailmankaikkeudesta ja ovatkin pystyneet selvittämään paljon. Monet tieteilijät puhuivat 1800-1900-lukujen taitteessa eetteristä (kreikaksi ”loistaa”), jonka he mielsivät yhdistäjänä ja voimana kaiken takana. Myöhemmin tunnustettu venäläinen astrofyysikko tri Nikolai A. Kozyrev (1908-1983) pystyi kuuleman mukaan todistamaan, että tällaisen energialähteen täytyi olla olemassa. Viime vuosisadan alussa Einstein ja muutamat muut kehittivät yleistä ymmärrystä kosmoksesta. Kuva jonka he pystyivät luomaan, oli sensaatiomainen aikansa ihmisille, mutta nyt kun tarkastelemme asiaa, oli se silti vaillinainen kuva elämästä. Nyt sellaiset tieteentekijät, kuten Massaru Emoto, J.J. Hurtak ja monet muut koettavat löytää uusia tapoja tutkia luontoa ja kosmosta.

Mikroskoopin myötä löytyi myös solut, molekyylit atomit, (alkeis)hiukkaset, ja erilaiset valosäikeet. Syntyi M-teoria, eli nk. säieteoria, joka on teoria aineen muodostumisesta maailmankaikkeudessamme. Mielestäni tämän teorian kanssa ollaan totuuden jäljillä, sillä se todistaisi myös todeksi teorian äänellä ja sanalla luomisesta. M-teorian myötä tiede aloitti matkan kohti viidettä ulottuvuutta. Ilman valkoisen veljeskunnan apua tiede ei olisi siinä vaiheessa, missä se on nyt, sillä tieteen tekijät saavat nyt mestareilta hyvinkin konkreettisia vinkkejä tutkimustensa toteuttamiseksi ja auttavat heitä selvittämään kosmoksen suuria salaisuuksia. Tieteen uudet ponnistelut löytää aineen ydin ovat johtaneet merkittäviin tuloksiin, mutta paljon on vielä paljastamatta.

Länsimainen lääketiede on kehittynyt valtavin askelin vain sadassa vuodessa. Tästä huolimatta älyn rajoittamalla lääketieteellä on kestänyt pitkään päästä siihen missä kansanparannus on ollut jo vuosituhansia. Vasta nyt 2000-luvulla tiede on alkanut nähdä ihmisen metafyysisenä kokonaisuutena: on herätty tajuamaan, kuinka paljon mieliala ja hoidettavan oma ajattelu vaikuttavat terveyteen ja sairauteen.

Viidennen säteen viisaus kehottaa meitä tutkimaan elämäämme ja sen ilmiöitä Pyyteettömän Rakkauden silmin, koska vain tästä näkökulmasta voimme nähdä kosmoksen salaisuudet. Näkökulma on satoja kertoja laajempi kuin nykyinen tietoisuuteemme. Kykenemme viiden aistimme avulla näkemään vain noin viidenneksen – eli hyvin rajoittuneen kuvan – siitä miten asiat oikeasti on. Jos tarkastelet ympäristöäsi vain älyn näkökulmasta, maailmasi on rajoittunut. Yhdistyessäsi sydämesi tietoisuuteen näkökulmasi voi laajentua yli 50 prosenttiin ympäröivästä todellisuudestasi.

Säde 5 kysyy sinulta myös onko sinun totuutesi arvokkaampaa kuin minun tai toisin päin. Tämä vastakkainasettelu on kaksinaisen maailmamme tuotosta. Tämän säteen toisena viisautena on nähdä kaikkien ihmisten tieto saman arvoisena. Hengentieteen ja konkreettisen tiedon haltija katselee maailmaa ykseyden näkökulmasta, nähdäkseen edes osan valtavasta totuuden merestä, joka odottaa runsaine rikkauksineen viisasta pyytäjää.

Viidennen säteen mestarit Hilarion ja Debra sekä Arkkienkelit Maria ja Rafael kehottavat meitä tutkimaan syvemmin sisintämme etsiessämme totuutta. Jos olet kiinnostunut tai jo tutkit työksesi maailmankaikkeuden salaisuuksista, pyydä viidennen säteen mestareita avaamaan tajuntaasi ymmärtämään puhdas tietoisuus. Muista, että motiivinasi täytyy olla ihmiskunnan auttaminen. Jos tunnet paloa löytää ratkaisuja ihmiskunnan ongelmiin, kuten nälänhätään, tai kehittääksesi pyyteetöntä ja rajatonta energianlähdettä, pyydä mestarien ohjausta ja ryhdy toimeen. Aika jossa nyt elämme, pitää sisällään avaimet suurimpien salaisuuksien luokse – ole rohkea polullasi ja tulet löytämään etsimäsi.