Kategoriat
12 Sädettä

Säde 3 – Korkeampi tietoisuus ja kommunikaatio

Teksti: Juha Korhonen

Syksyn Ultrissa olen kirjoittanut ensimmäisestä ja toisesta säteestä. Ensimmäinen säde muistuttaa meitä käyttämään tahdonvoimaa, jotta heräisimme alemman itsemme  harhaanjohtavista haluista ja pyrkimyksistä. Toisessa säteessä tahtoon yhdistettään mukaan rakkaus, joka on keskeinen avain henkiselle kehityksellemme. Toinen säde liittyy läheisesti kolmanteen säteeseen, korkeampaan tietoisuuteen ja kommunikaatioon, johon pureudun tässä kirjoituksessa. Se johdattaa meidät vuoropuheluun, yhteyteen ja ykseyteen itsemme ja muiden kanssa.

Kolmas säde on puhdasta tietoisuutta, joka kumpuaa Pyyteettömän Rakkauden tahdosta. Kysymys on kurkkuchakrassa toimivasta mekanismista, jonka avulla kuka tahansa voi oppia kuuntelemaan Pyyteettömän Rakkauden tahtoa, sekä eri luotujen olentojen puhetta telepaattisesti. Henkilökohtaisen kehityksen edetessä sinulle aukeaa niin kutsuttu selväkuuloisuus aisti, jonka avulla voit kommunikoida esimerkiksi omien oppaiden, toisten ihmisten tai valo-olentojen kanssa. Tämä edellyttää kuitenkin buddhin, eli tajuntamme, aukeamista. Buddhi on meissä oleva mielen kaltainen käyttöväline, jonka kautta korkeampi minämme kommunikoi telepaattisesti.

Miten sitten saamme tajuntamme aukeamaan? Ensiksi meidän on puhdistettava omat puheemme ja ajatuksemme. Kommunikoidessamme valo-olentojen kanssa emme voi puhua niin sanotusti alempaa kieltä. Jos kaiken aikaa sanomme itsellemme ja toisille ikäviä ja hajottavia asioita, ei kurkkuchakra eikä buddhimme pääse avautumaan. Kun alamme luoda korkeasti, eli puhuessamme rakastavia ja kehittäviä asioita itsellemme ja muille, luomme samalla monenlaista hyvää: kauneutta, runsautta, rakkautta, hyvyyttä, iloa jne. Näin pelkillä sanoilla voimme parantaa itsemme ja luoda paratiisin todeksi elämäämme. Muista kuitenkin olla sydämessäsi ja ilmentää rakkautta, sillä nämä ovat avaimia kaikkeen luomistyöhön.

Kolmannen säteen kautta yhdistymme puhtaaseen totuuteen ja tietoisuuteen.

Kolmatta sädettä ohjaavat arkkienkelit Charity ja Chamuel. Charity säteilee koko ajan päivitettyä pyyteettömän rakkauden tietoisuutta. Charityltä voit pyytää apua kurkkuchakrasi uudelleen luomiseen. Chamuel puolestaan auttaa ihmisiä parantamaan itsensä kuiskimalla heille parantavia sanoja. Häntä voit pyytää mukaasi esimerkiksi silloin, kun olet käymässä läpi paranemisprosessia tai auttamassa siinä jotakin muuta.

Kolmannen säteen mestareina toimivat Rowena ja Lorenz. He tuovat ihmiskunnalle kultaisen-ajan tietoisuutta ja näyttävät esimerkkiä siitä, kuinka ihmiset voivat kehittää itseään kuuntelemalla Pyyteettömän Rakkauden tajuntaa.

Tämän säteen tietoisuuteen kuuluu myös transformaatio eli muutos. Olemme ihmiskuntana ja yksilöinä käymässä läpi prosessia, jossa muutumme ihmisistä yhä enemmän enkeleiden kaltaisiksi. Yksilötasolla tämä ei kuitenkaan tapahdu ilman, että annamme itsellemme tietoisesti luvan muuttua ja avautua tälle prosessille. Tässä ei ole mitään pelättävää, sillä se tuo elämäämme pelkkää hyvää-sitä rauhaa ja autuutta, jota sydämessämme olemme aina halunneet.

Yksi tärkeä viesti mitä tämän säteen mestarit ja arkkienkelit tahtovat meille sanoa, on että avaisimme sydämemme puhumaan rakkauden kieltä niin itsellemme kuin toinen toisillemme. Tämän tietoinen omaksuminen vie meidät ihmiskuntana lopulta ylösnousemukseen.

Ole siis rohkea ja tartu haasteeseen, jonka olemme ihmiskuntana itsellemme asettaneet. Puhdista sydämesi ja yhdisty Pyyteettömän Rakkauden tietoisuuteen. Kommunikoidessasi toisen olennon kanssa sydämestä sydämeen, luot samalla täydellisen ykseyden-tilan, jolloin vuorovaikutustanne ohjaa molemminpuolinen luottamus ja arvostus.