Kategoriat
12 Sädettä

Säde 2 – Rakkaus ja viisaus

Teksti: Juha Korhonen

Lokakuun numerossa alkaneessa juttusarjassa aloin käsitellä yleisluontoisesti kahtatoista sädettä eli luomisvoimaa. Lisäksi paneuduin hieman syvällisemmin ensimmäiseen säteeseen, eli pyyteettömän rakkauden tahdon ymmärtämiseen ja siihen yhdistymiseen. Tällä kertaa siirrymme käsittelemään toista sädettä, jonka anti on paljon syvällisempi. Toinen säde käsittelee Kristus-tason asioita. Kyse on viisauden ja hiljaisuuden löytämisestä sisimmästämme. Lisäksi kerron kolmesta tämän säteen sekä henkisen kehityksemme kannalta keskeisestä avaimesta, joilla voimme avata meiltä pitkään salassa ollutta viisautta.

Toinen säde ilmentää puhdasta pyyteetöntä rakkautta, jonka valitsimme yhteisellä päätöksellä kehityssuunnaksemme jo ennen kun ihmiskunta sai fyysisen muodon. Juuri toinen säde johdattaa ihmisen löytämään oman jumaluutensa lähteen ja avaa ihmisen todellisen olemuksen täydessä voimassaan. Jotkut henkiset opettajat ovat ymmärtäneet tämän henkisen kehityksen linjan toisin ja liputtavat edelleenkin mentaalisen kehityksen puolesta. Mentaalisuuden ylikorostaminen johtaa kuitenkin pois pyyteettömän rakkauden tahdosta, jota meidän tulisi kuunnella kehittyäksemme. Vaikka kaikki eivät vielä olekaan sydämen tien roolia ymmärtäneet, tulee tämä aukeamaan jokaiselle aikanaan omien oppiläksyjensä ohjaamana.

Ihmisen opetellessa ensimmäisen vihkimyksen oppitunteja, hän törmää väistämättä toisen säteen opetukseen. Henkisen kehityksemme ensimmäinen avain on kyky rakastaa ja oppia ottamaan vastaan rakkautta. Käytännössä tämä tarkoittaa rakkaussuhteen luomista itsemme sekä toisten ihmisten ja olentojen kanssa. Tätä kutsutaan ykseydeksi-yksilöiden tulemiseen keskenään yhdeksi hengessä ja aineessa.

Ykseyden ymmärtäminen on perusta kaikelle kehitykselle.

Ilman muiden ihmisten ja ympäristömme palautetta emme voi kehittyä tai nähdä omia vikojamme. Meidän on siis vihkimyspolullamme aina muistettava olla nöyriä palautteelle. Poimi saamastasi palautteesta ne vinkit, jotka vievät kehitystäsi eteenpäin ja anna itsellesi anteeksi ne seikat, joita et ole kyennyt aiemmin näkemään.

Opittuasi rakastamaan itseäsi sekä antamaan itsellesi anteeksi virheesi, olet jo pitkällä henkisellä tielläsi. Juuri itsearmo onki toinen avain kehityksessämme. Pyyteettömän rakkauden viisaus opettaa meidät näkemään harhan verhon läpi. Suosittelen, että tutkit elämääsi ja mietit läpi kaikki ne asiat, jotka olet oivaltanut elämässäsi – ovatko ne varmasti totta vai vain jonkun muun totuus asiasta? Vain rakkauden kautta voit nähdä totuuden. Yhdy siis tietoisesti rakkauden virtaan. Rakkaus ohjaa sinua ja minua kohti todellisuutta. Totuus on NYT. Miten sitten voit käytännössä yhdistyä tähän rakkauteen ja viisauteen? Lyhyesti sanottuna: ole tietoisesti läsnä tässä hetkessä ja laske ajattelusi ja tietoisuutesi sydämeesi. Näin rakkaus tulee sinussa todeksi ja yhdistyt sydänviisauteen, joka johtaa sinut totuuksien äärelle. Tietoisuutesi voi lisääntyä nopeastikin, kun mielesi jatkuva arvottaminen, arvostelu ja mittaaminen vähenee ja kykenet kuulemaan sydämesi hiljaisen äänen.

Sisäisen äänesi kuuntelu on kolmas avain kehityksessäsi. Aluksi ääni on hiljainen ja se jää helposti suuren ja äänekkään egosi äänen jalkoihin. Anna sisäiselle äänesi paljon aikaa ja tilaa. Kun harjaannut kuuntelemaan selvemmin, kykenet myös ymmärtämään enemmän. Äänestä voi harjoituksen myötä tulla niin selkeä, että kuulet sen koska tahansa tarvitessasi neuvoa. Tämä avaa sinussa selväkuuloisuus aistin (ks. Ihmisen kultainen kirja 2014).

Toista sädettä johtavat arkkienkelit Christine ja Jofiel. Sädemestareina toimivat Debra ja Lanto. Heidän tehtävänään on säteillä ihmiskunnan tietoisuuteen pyyteettömän rakkauden tietoisuutta. Voit pyytää näiltä enkeleiltä ja mestareilta apua löytääksesi rakkauden ja viisauden elämääsi vaikkapa näin: ”Minä olen rakkaus ja minä pyydän, että mestari Lanto, tuo viisaus sydämeeni auttamalla minua kuulemaan sisäisen ääneni hiljainen viesti.” Tahtoessasi elää pyyteettömän rakkauden tietoisuudessa, yhdistyt samalla pyyteettömän rakkauden tahtoon.

Rakastamalla ja ottamalla rakkautta vastaan, olemalla armollinen itsellesi, ja kuuntelemalla sydämesi ääntä, viisautesi lisääntyy ja kasvat elämäntehtäväsi mittaan.