Kategoriat
12 Sädettä

Säde 10 – Valokeho

Teksti: Juha Korhonen

Valokeho eli merkaba on matkustusväline, jolla voimme matkustaa maailmankaikkeudessa lähes rajoituksitta. Sen toiminta on ainoastaan kiinni tietoisuuden tilasta. Kuinka sen oikean tilan saavuttaminen tapahtuu? Siihen on kaksi vaatimusta, joista ensimmäinen on Olla rakkaus, ja toinen Olla sydämessä. Merkabaa voit käyttää ainoastaan sydämesi valotemppelistä käsin: niin sinun egosi, mielesi, kuin persoonasi on oltava rakkauden tilassa. Edellä kuvatut vaatimukset koskevat rakkauden merkaban luomista ja käyttöönottoa. Onko siis olemassa monenlaisia merkaboja? Kyllä, sillä jokaisessa aurinkokunnassa on oma valokehomallinsa. Tämä johtuu siitä, että kaikissa aurinkokunnissa on omanlainen järjestelmänsä sekä täysin eri elämänmuotoja kuin omassamme. Valokehoja on yleensä kahdenlaisia: rakkauden valokehoja sekä synteettisiä valokehoja. Monilla pelkästään älyään kehittäneillä olennoilla merkaba on synteettinen, sillä se on luotu käyttämällä luonnonlakeja ja eetterivoimia. Tällainen on mahdollista siviilisaatioissa, joilla on käytettävinään riittävästi älyllistä tietoa. Monilla tähdistä kotoisin olevilla ihmiskunnan jäsenillä onkin jo kyseinen valokeho solumuistissaan, minkä he voivat aktivoida käyttöönsä pelkällä älyllä. Tällaisella merkaballa matkustus on kuitenkin rajoitettu seitsemään ulottuvuuteen.

Ihmiskunnan jäseninä meidän tulee luoda rakkauden merkaba, jolla pääsee matkaamaan kaikissa Pyyteettömän Rakkauden ulottuvuuksissa. Henkilö, joka pystyy käyttämään kyseistä rakkauden merkabaa, on elänyt jo vuosia rakkauden tilassa onnistuen pääsääntöisesti säilyttämään tämän tilan arjessaan. Pyyteettömän Rakkaudenpitää olla hänelle olemassaolonsa tarkoitus.

Miten sitten rakkauden merkaba luodaan? Rakkauden merkaba synnytetään kaikista rakkauden ajatuksista, jotka sanomme ja luomme. Sen syntysanat ovat: ”Minä olen rakkaus ja minä olen sydämessäni.” Tämän jälkeen kaikki rakkauden sanat kehittävät, vahvistavat ja voimistavat valokehoa. Rakkauden kielellä se muodostuu yhä monimuotoisemmaksi. Tämä kehitys herättää meissä samalla korkeampia henkisiä aisteja, jotka mahdollistavat muun muassa ennalta tietämisen kyvyn sekä jälleensyntymismuistin heräämisen. Tämä johtuu valokehon kyvystä matkustaa aika-avaruudessa sekä eri universumien välillä.

Merkaban käyttö vaatii syvässä meditaation tilassa olemista, mitä kutsutaan kontenplaatioksi. Tässä tilassa ollaan yhtä keskittymisen kohteen kanssa. Kontenplaatio on saavutettavissa
harjoittelemalla elämistä Pyyteettömän Rakkauden tilassa. Pyyteettömän Rakkauden tilasta voit lukea myös muista 12-säteen teksteistäni, jotka löytyvät aiemmista Ultra-lehdistä sekä
nettisivuiltani.

Onko valokehon käytöllä lakeja tai rajoja? Ainoa laki, joka rajoittaa merkaban käyttöä on Rakkauden laki. Tämä laki on kaikille yhtäläisesti pelkkää hyvää ja oikeudenmukaisuutta toivova laki, joka toimii vapauden ja vastuun periaatteella. Pyrkimys eteenpäin rakkauden kaidalla tiellä avaa aikanaan meille henkisiä aisteja sekä kyvyn matkata merkaballa ympäri maailmankaikkeutta oppimaan uutta elämän ihmeellisyydestä.

Säteen mestari Muhammed opetteli viime vuosisadalla käyttämään rakkauden voimaansa oikein ja oppi käyttämään merkabaansa. Nykyään hän opettaa tätä voimaa kaikille halukkaille ihmiskunnassa. Ensimmäiseksi hän opettaa oppilailleen vihan ja kiukun hallinnan. Viha on loppujen lopuksi peräisin pelosta: viha kielii siitä, ettemme hallitse omaa elämäämme ja siinä tapahtuvia asioita!

Säteen arkhaienkeli Dahnuel on kotoisin korkeasta galaksista, jolla ei ole nimeä. Siellä kaikki elämä on ainoastaan 12:ssa ulottuvuudessa. Kyseisen galaksin asukkaat ovat erikoistuneet merkaban luomiseen ja sen käytön opettamiseen. Pyydä siis Muhammedilta tai Dahnuelilta
apua oman valokehosi synnyttämisessä ja käytössä.