Kategoriat
Yleinen

Säde 1 – Tahto ja totuus

Teksti: Juha Korhonen

Tämän säteen tehtävänä ja tarkoituksena on olla inspiraation sekä rakkauden lähteenä henkilöille, jotka ovat johtavia sieluja. He saattavat olla kansojen johtajia, henkisiä opettajia, koulujen opettajia, ohjaajia tai muuten vastuullisessa asemassa olevia henkilöitä. Mestarit ohjaavat tämän säteen henkilöitä kasvamaan omassa johtajuudessaan ja vastuussaan suhteessa ihmisiin, joita hänellä on valta ohjata tai opastaa. Tämän säteen henkilöt omaavat karismaa, vastuuta tai johtajuutta, tai parhaassa tapauksessa näitä kaikkia. Mikään avu tai lahja, joita olemme saaneet, ei ole syntynyt vahingossa tai sattumalta. Monet ensimmäisen säteen henkilöt eivät tiedä kuuluvansa tämän säteen piiriin, jolloin heidän lahjansa kenties ilmentyy vain heidän lähipiirissään.

On muistettava, että voimme ilmentää useampaakin eri sädettä, tämänhetkisen maksimin ollessa kuusi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että määrä korvaisi laadun. Meillä kaikilla on korkeamman olentomme kautta yksi pääsäde, jota ilmennämme. Se on avu, jota olemme syntyneet hiomaan inkarnaatioidemme kuluessa. Tullessamme enkeleiksi ilmennämme tätä sädettä sen täydessä voimassa.

Tahdon ja totuuden ensimmäistä sädettä johtavat arkkienkelit Faith ja Mikael, sekä mestarit Miriam ja Herkules. Yhdessä he tuovat keskuuteemme luottamuksen ja voiman, jolla ei ole vertaa. Faith on uskollisuus ja luottamus pyyteettömän rakkauden voimaan. Hän voi antaa sinulle uskoa hetkinä, jolloin koet, että luottamuksesi elämään on kovilla. Hän on turvallinen ja luotettava työkaveri. Jos tehtäväsi on olla auttamassa muita luottamaan elämään ja sen kantoon, Faith on siellä apunasi. Pyydä häntä siis mukaan tekemään hyvää. Mikael on enkeli, joka on käynyt läpi oman kehystiensä ihmisenä jo kaksi ihmiskuntaa sitten. Hän eteni omalla tiellään poikkeuksellisen nopeasti. 20:nnen elämänsä kohdalla hän heräsi henkisesti ja 30:nnen elämänsä aikana hän valaistui. Hänen voimansa on ollut poikkeuksellista jo hänen kehityksensä alkuvaiheesta asti. Mikael tuo ensimmäiseen säteeseen voimaa ja tahtoa olla pyyteettömän rakkauden tietoisuudessa.

Miriam on ihmiskunnan voimahahmoja. Hän on inkarnoitunut jo Atlantiksella papittarena ja myöhemmin Egyptissä useassa eri inkarnaatiossa, joista tunnetuimpana Kleopatrana. Egypti-kautensa jälkeen hän inkarnoitui kolme kertaa peräjälkeen Delfoin oraakkeliksi. Sittemmin hän on inkarnoitunut muun muassa parantaja Hildegard Bingeniläisenä, aiemmin mainittuna H. P. Blavatskyna ja Ihmisyyden tunnustajat -järjestössä toimineena Martta Horjanderina. Hänellä on ilmiömäinen kyky ohjata muita toimimaan pyyteettömän rakkauden tahdon mukaan. Herkules on ollut myyttinen mestari jo ihmiskunnan alkuhämärästä asti. Atlantiksella hän toimi pääasiassa kansallishaltijana. Atlantiksen tuhoutumisen jälkeen hänellä oli omaa nimeään kantava vihkimystemppeli Pohjois-Espanjassa Caliciassa, joka tunnettiin joskus nimellä Herakleen (Herkuleksen) satama. Hänen voimansa ovat myös tunnettuja Kreikan mytologiassa, joka vie meidät aina Poseidoniin (kts. edellä) asti. Herkules tuo ensimmäiseen säteen ihmisille ymmärrystä viisaasta johtajuudesta ja uskollisuutta sille työlle, jolle tämän säteen ihmiset omistautuvat.

Pyydä jotain näistä ensimmäisen säteen johtohahmoista auttamaan sinua löytämään oma voimasi, johtajuutesi ja luottamuksesi elämään. Meidän jokaisen on löydettävä oma vastuumme itsestämme ja muista olennoista ympärillämme. Vastuu muista olennoista tarkoittaa palvelua ja auttamista.

Ensimmäisen säteen avulla meistä jokainen voi löytää oman sisäisen voimansa ja itseluottamuksensa. Tämän säteen voimat vaikuttavat erityisesti kolmessa alimmassa chakrassa, ilmentyen perusturvan tunteen, itseluottamuksen, omanarvontunnon ja minäkuvan kautta. Tämän säteen lisätehtävänä on löytää pyyteetön rakkaus ohjenuoraksi niille, jotka kilvoittelevat omassa johtajuudessaan.

Meidän tulee ymmärtää palvelun merkitys, jotta voimme ottaa riittävän vastuun elämästämme.