Kategoriat
12 Sädettä

Mestarit ja 12 sädettä

Teksti: Juha Korhonen

Ylösnousseet mestarit ja 12 sädettä

Tämä on juttusarja kahdestatoista säteestä. Nämä säteet ovat tahto ja totuus, rakkaus ja viisaus, korkeampi viisaus ja kommunikaatio, pyhä geometria ja harmonia, konkreettinen tieto ja sieluntiede, antaumus ja vastaanotto, järjestys ja seremoniat, puhdistautuminen, ilo, valokeho, palvelu ja kiitollisuus sekä kultainen säde. Nämä säteet ovat pyyteettömän rakkauden luomisvoimia, jotka ilmenevät niin hengessä kuin aineessa. Sarjan osat julkaistaan kahdessatoista peräkkäisessä Ultrassa, joissa säde kerrallaan käyn läpi niiden erityispiirteitä: sitä miten ne ilmenevät maailmankaikkeudessa ja meissä jokaisessa yksilönä. Ennen ensimmäisen säteen esittelyä, kerron lyhyesti ylösnousseista mestareista sekä historian että nykyisyyden valossa.

Ylösnousseet mestarit

Ylösnousseet mestarit ovat kautta aikojen olleet keskuudessamme ohjaamassa kulkuamme ihmiskuntana ja yksilöinä, henkisestä lapsuudestamme nuoruuteen, ja nyt kohti aikuisuutta. Lemuriassa mestarit auttoivat ihmiskuntaa ottamaan vauvan askelia. Siellä eläessään ihmiskunnalla oli vain kaksi aistia, tunto ja kuulo. Näkeminen tapahtui kolmannen silmän kautta ja elimme vielä enimmäkseen eetterikehossa. Fyysinen kehomme alkoi vasta muodostua, mistä syystä se oli eteerinen ja ohut. Kehon tunteminen oli vielä samanlaista kuin eläimillä. Ihminen myös toimi ainoastaan vaistojensa ja viettiensä varassa.

Vasta, kun synnyimme Atlantikselle, tulimme itsetietoisiksi olennoiksi. Saimme kaksi aistia lisää: näkö- ja makuaistin (aiheesta lisää Pekka Ervastin Ihmisen synty -kirjassa). Atlantiksen alkuaikoina elimme ihmiskunnan ensimmäistä kulta-aikaa. Ihmiset elivät rauhassa ja onnellisuudessa. Mestarit ohjasivat oppilaitaan julkisesti ja ollen mukana meidän jokaisen arjessa. Atlantiksella oli tuohon aikaan vain kolme kuningasta. He olivat nimeltään Nemex, Fulx ja Hermex. He olivat ylösnousseita mestareita, jotka johtivat kansojaan viisaudella ja rakkaudella.

Nemex on nykyään tuntematon mestari, joka on ei ole inkarnoitunut Atlantiksen jälkeen kuin muutaman kerran ihmiskuntaan. Hänet tunnetaan paremmin inkarnaatiostaan Persiassa Zarathustrana. Kaldealaiset saivat myös osansa hänen viisaudestaan, kun hän inkarnoitui sinne Babylonina, viisaana miehenä, joka eli lyhyen elämän opettaen kansalle muinaista viisautta.

Fulx tunnetaan myöhemmin Lantona (älä kuitenkaan sekoita sädemestari Lantooon), mestari Serapis Bayn oppilaana ja viisaana opettajana itämailla. Mestarit kertovat Fluxin opettaneen kaikkia ihmiskunnasta nousseita mestareita. Hänen kohtalonaan oli kuitenkin langeta ylpeyden syntiin. Opettaessa hänellä jostain syystä löytyi heikko kohta opetettuaan monta tuhatta vuotta. Hän oppi kuitenkin läksynsä. Lanto kuuluu nykyään kansallishaltijakuntaan. Hänestä on tulossa Venäjän uusi kansallishaltija, jonka on määrä alottaa tehtävässään vuonna 2023.

Hermex eli Hermes on vaikuttanut ajan saatossa monissa eri kulttuureissa ja kansoissa. Egyptissä hänet tunnettiin Thotina ja pohjoismaisessa kulttuurissa Thorina. Poseidonissa (muinainen sivilisaatio saarella, joka sijaitsi Kanarian saarten lähellä Afrikan kupeessa 3000-4000 eaa.) ja sen alusmaassa Kreikassa, hänet nähtiin myyttisenä viisauden symbolina. Hän toimi pitkään kreikkalaisten kansallishaltijana. Nykyään Hermes auttaa entistä maailmanopettajaa Maytreyaa johtamaan ihmiskuntaa sydämen tielle.

Ihmiskunnan apuna on aina ollut mestareita, mutta ihmiskunnasta heitä alkoi nousta vasta noin tuhat vuotta sitten, kun ihmiskunnan kehitys alkoi tuottaa tulosta. Hilarion oli yksi ensimmäisiä ihmiskunnan jäseniä, jotka saavuttivat täyden mestaruuden 1000 vuotta eea. Sen jälkeen muun muassa ihmiskunnan feminiiniset pioneerit Lady Quan Yin, Lady Porthia ja Lady Nada mestaroituivat.Hänen oppilaanaan Sanandan hamossa opiskellut Jeesus sai oman mestaroitumisensa 2000 vuotta sitten.

Ensimmäinen länsimaissa tunnetuksi tullut mestari tunnettiin alkujaan nimellä kreivi Roziky, josta 2000-luvun alusta alkaen on käytetty nimeä Herra R. Tämä 1300-luvulla Unkarissa eläneen aatelisperheen vesa lähti yksin kiertämään maailmaa. Näiltä matkoiltaan hän löysi itselleen opettajan, joka paljasti hänelle henkisyyden suuret salaisuudet. Tiettävästi hän oli opiskellut Serapis Bayn luona Egyptissä sekä Bajiin opissa Himalajalla että Lanton (opettaja Lanto) opissa Tiibetissä. Näillä opeilla Herra R. mestaroitui hyvin pian.

Mestaroitumisensa jälkeen Herra R.:ää alettiin kutsumaan Euroopassa Saint Germaniksi, millä nimellä hänet tunnettiin vuosisatojen ajan. Hän oli kuuluisa monissa hoveissa, opettaen sydämen viisautta ja astrologiaa niin aatelille kuin rahvaille Casanovasta Da Vinciin. Saksaan Herra R. Ilmestyi 1300-luvun lopulla Christian Rosenkreuitzin hahmossa. Hän on myös oman mestarini Pekka Ervastin (Mestari Elias) opettaja. Nykyään Herra R. on sivilisaatioiden herra, ohjaten kansojen kehitystä henkimaailman kristustasolta käsin.

Mestareista ei puhuttu julkisesti ennen 1800-lukua, jolloin Helena Petrova Blavátsky kertoi ensimmäistä kertaa julkisesti siitä, kuinka mestarit Moriya ja Koothoomi (kuten heitä silloin kutsuttiin) ilmestyivät hänelle ja pyysivät häntä kertomaan mestareiden olemassaolosta julkisessa mediassa, kuten New York Daily Telegraphissa. Tämän jälkeen mestari El Moriya ja hänen oppilaansa Kuthumi kehottivat Blavátskya perustamaan kansainvälisen teosofisen seuran. Blavátsky sai avukseen entisen armeijan everstin Henry Steel Olcotin ja yhdessä he onnistuivat levittämään teosofian sanomaa ympäri maailmaa. Blavátsky kirjoitti muun muassa kuuluisat kirjat Salainen oppi ja Hunnuton Isis.

Tämän jälkeen, eli 1900 luvulla, syntyi useita teosofisesta virtauksesta kotoisin olevia järjestöjä eri puolille maailmaa. Teosofisen virtauksen kautta ovat syntyneet mm. antroposofia Rudolf Steinerin tuomana Saksassa, Summit lighthouse Marc ja Clare Prophetien kanavoimana Amerikassa. Suomessa Teosofinen seura, Ruusu-risti ja Kristosofinen liike tulivat tänne Pekka Ervastin kautta. Näiden pioneerien jälkeen uudessa polvessa mestareista ovat puhuneet kovimmalla äänellä Alice A. Bailey, Benjamin Creme ja Asger Lorentsen. Suomessa heistä ovat viime vuosina puhuneet mm. Erkki Lehtiranta, Saku Mättö, Jukka Hirvonsalo ja Seppo Ilkka. Uudet, ihmiskunnasta 1900-luvulla nousseet mestarit ovat  H. P. Blavatsky, Rudolf Steiner (mestarinimeltään Lorenz) ja Pekka Ervast (Elias) sekä Marie de Sivers (Rowena ja Paramahansa Yogananda).

Kaikkiaan ihmiskunnasta on noussut noin 250 mestaria. Yhteensä heitä on apunamme yli 2000. Useista edellä esitellyistä ja lukuisista muista mestareista koostuu maan sisäinen hallinto, josta puhun seuraavaksi. Maan sisäinen hallinto on rakentunut 12 säteen sisään hierarkiassa, jossa jokaisella mestarilla on oma tärkeä tehtävänsä. Tässä juttusarjassa tulen käsittelemään yksityiskohtaisemmin kaikkien kahdentoista säteen päämestareita sekä kunkin säteen tarkoitusta maapallolla.

Maan sisäinen hallinto

Ihmiskuntaa ohjaava, mestareista koostuva sisar- ja veljeskunta on järjestäytynyt maan sisäiseksi hallinnoksi, jota johtaa Buddha (inkarnoitunut Gautama Buddhana). Buddha on maan sisäinen hallitsija. Hänen vastuullaan on koko kehitysvaiheiden sarja, jossa jumalkipinät kehittyvät ensin kivikunnasta kasvikunnaksi, sitten kasvikunnasta eläinkunnaksi ja viimein eläinkunnasta ihmiskunnaksi. Kun ihmiskunta saavuttaa tämän kehityssarjan päätteeksi ylösnousemuksen, eli kun meistä tulee enkelikunta, saavutamme kehityksemme tarkoituksen. Tässä kehityslinjassa on seitsemän eri ihmiskuntaa ja näille syntyy seitsemän maapalloa. Tällaisen kehityssarjan aikana meidän ihmiskuntamme on siis kehittynyt kivikunnasta ihmiskunnaksi. Näitä kehityssarjoja kutsutaan teosofiassa luomispäiviksi eli manvantaroiksi. Manvantara nimi juontaa juurensa Intiassa eläneestä Manusta, joka oli vielä silloin maailmanopettaja. Hän opetti luomispäivistä ja niiden ketjusta ihmiskuntamme kehittymisessä. Nyt elämme neljättä luomispäivää, mikä tarkoittaa sitä, että olemme kehityksemme puolivälissä, jolloin henkinen evoluutiomme alkaa kiihtyä. Uuden eläinkunnan kehitys ihmiskunnaksi meidän jälkeemme tapahtuu huomattavasti nopeammin kuin meidän kehityksemme, sillä me olemme saavuttaneet omassa ihmiskunnassamme jo suuria henkisiä askelia. Samanaikaisesti meidän kanssamme elänyt eläinkunta on jo koko kehityskulkunsa ajan voinut imeä itseensä arvokasta tietoa ja ymmärrystä ihmiselämästä.

Maan sisäinen hallinto on vastuussa kaikkien eri luomakuntien kehityksestä. Nykyisin myös  maailman opettajanamme toimivan mestari Kuthumin tehtävä on johtaa ihmiskunnan kehitystä. Kuthumi on ihmiskunnasta noussut ensimmäinen maailman opettaja. Tätä pidetään merkittävänä kulminaatiopisteenä ihmiskunnan kehityksessä, sillä ihmiskunta johtaa nyt omaa kehitystään. Maailmanopettaja päättää yhdessä Buddhan, maan sisäinen hallitsijan, kanssa erilaisista toimista, joilla puuttua ihmiskunnan kehitykseen ja tekemisiin. Heidän apunaan toimivat mestarit Herra R., El Moriya, Väinämöinen ja Jeesus. Jeesus ohjaa kaikkien säteiden toimintaa. El Moriya puolestaan ohjaa kansojen johtajia suuntaamaan toimintansa kohti pyyteettömän rakkauden tahtoa ja Väinämöinen kansojen mieliä kansallishaltijoiden kautta. Heidän apunaan toimii kahdentoista säteen sädemestarit, jotka ohjaavat elämän osa-alueilla sekä ihmisiä että yhteisöjä löytämään yhä syvemmän rakkauden ja viisauden tunnetasolla. Työ ei ole kovin helppo, sillä ihmiskunnan periaatteessa vapaa tahto luo haastetta tehtävään.

Se, että ihmisillä on periaatteessa vapaa tahto viittaa siihen, että vapaata tahtoamme on rajoitettu ja höllennetty aina sen mukaan, miten olemme ihmiskuntana käyttäytyneet. Nyt meidät on otettu aika tiukkaan liekaan. Tämä johtuu etupäässä Venäjän kasvaneesta otteesta asioihin. Nyt El Moriya ja Herra R., sekä heidän apunaan kansallishaltijoiden herrana toimiva Väinämöinen, ovat lähestyneet Merkeliä, Hollandia ja Obamaa, jotta Venäjä saataisiin kuriin. Kun Ukrainassa neuvoteltiin rauhasta, oli siellä läsnä myös kaikkien lähimaiden, kuten Suomen, Venäjän, Valko-Venäjän, Kazakstanin sekä Yhdysvaltojen, Ranskan ja Saksan kansallishaltijat. Mestarit ovat siis aina läsnä vaikeina aikoina, jolloin eri kansat hiovat omia karmojaan. Me emme kuitenkaan koskaan ole yksin tai hyljättynä tänne galaksin laitamille.

Edellinen kerta, jolloin ihmiskunta todella hioi karmaansa, oli Korean sodassa. Sen jälkeen maailma oli pari vuosikymmentä staattisessa kylmässä sodassa, jossa kaikki elivät kauhun tasapainossa. Kun kylmä sota tuli päätökseensä Neuvostoliiton hajottua, maailma oli hieman rauhallisempi ja kaikki meni jo parempaan suuntaan. Tahto oli vapaampaa ja saimme itse ohjailla toimintaamme. Venäjän käännettyä kuitenkin kelkkansa ihmiskunnan sovitusta suunnitelmasta, mestarit ottivat taas ohjaksista tiukemman otteen. Samalla me ihmiset kuitenkin heräämme tajuamaan sodan turhuuden ja tyhmyyden – emme ihmiskuntanakaan enää hyväksy väkivaltaa.

Meidän kaikkien vastuulla on luoda rauhaa kaikissa tilanteissa ja kaikissa olosuhteissa.

Ihmiskuntaamme ohjataan toki monilla muillakin tavoin. Joukkoomme syntyy aika ajoin viisaita opettajia, jotka näyttävät meille kuhunkin hetkeen uusia ja korkeampia tapoja ajatella ja toimia. He inspiroivat ja kehittävät meitä yksilöinä ja yhteisöinä kohti pyyteetöntä palvelemista ja jakamista. Näiden opettajien taustalla ovat useat mestarit, jotka tahtovat auttaa ihmiskuntaamme. Tieteen tekijät ovat juuri nyt erityisen huomion kohteena. Hyvänä esimerkkinä Mestari Hilarion, joka ohjaa tutkijoita eri puolilla maapalloa vapaan energian löytämiseksi, sekä muussa tieteellisessä kehityksessä. Vapaan energian käyttöön saannin motiivina on kaikille ilmainen, uusiutuva sekä runsautta tuova voima, jonka avulla kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet perustarpeidensa tyydyttämiseen. Tämän jälkeen kaupankäyntiä ei tarvita ja kaikki ovat tasa-arvoisia ekonomisesti, yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti.

Lisäksi mestarit ilmestyvät oppilailleen ja henkisesti heränneille ihmisille ja inspiroivat heitä taiteessa, runoudessa, kirjoittamisessa sekä henkisissä oivalluksissa. He inspiroivat myös tulevia ihmiskunnan henkisiä opettajia ja ohjaavat heitä eteenpäin henkisellä tiellään.

Nyt elämme jo paljon muuttuneessa kollektiivisessa ilmapiirissä, jossa ihmiskunta ottaa vastuuta laajalla säteellä. Emme tahdo enää sotaa, vaan rauhaa ja rakkautta. Tahdomme jo yksilöinä kehittyä eteenpäin ja nousta kohti kirkkautta. Tulemme näkemään lähivuosina paljon uusia henkisiä liikkeitä, sekä myös muita kansanliikkeitä rauhan ja rakkauden puolesta. Nyt on aika rauhan ja rakkauden.

Uusi henkinen aalto on jo alkanut ja se lyö läpi ihmiskunnan ennen näkemättömällä tavalla.