Kirjani

Henkisen Ohjaajan Käsikirja – Uutuus!

Henkinen opettaja Juha Korhonen on koonnut tähän kirjaan syvällisen näkemyksen ihmisen henkisen ohjaamisen tärkeimmistä lainalaisuuksista. Lisäksi hän kuvaa ihmisen henkisen tulkitsemisen, ja psykologisen kehityksen tärkeimpiä vaiheita matkalla eheään minäkuvaan ja vahvaan itsetuntoon, jotka synnyttävät vakaan pohjan ihmisen henkiselle kasvulle. Vahva minäkuva on pohja koko elämälle.

Olet saanut käsiisi kirjan, joka on tehty Juha Korhosen Henkisen ohjaaja- koulutuksen käyneille, sekä Henkisen auttaja -ja tulkitsija koulutuksen läpi käyneille henkilöille. Kirja käy myös erinomaiseksi oppaaksi sinulle, joka tahdot sukeltaa ihmisen henkisen anatomian maailmaan. Jokaisella fyysisen kehomme elimellä ja alueella on oma yleinen henkisen psykologian heijastusalueensa. Tämän pohjalta kirja käsittelee yleisten sairauksiemme henkisiä syitä ja syntymekanismia ihmiskehossa. Jos et ole käynyt edellä mainittuja Juhan koulutuksia, on suositeltavaa hankkia kirja koulutuksen tueksi ja käydä henkinen ohjaajakoulutus ensin.

Juha Korhonen on noussut viime vuosina yhdeksi eturivin henkisistä opettajista, jonka kanavointien avulla olemme saaneet uutta tietoa monelta henkiseltä alueelta, jotka ovat olleet aiemmin salattuja ihmisen tietoisuudelta; esimerkiksi uutta tietoa ihmisen henkisestä rakenteesta, valaistumisesta ja Suomen muinaisuudesta sekä Atlantiksesta.

Astu matkalle ihmisen sisäiseen todellisuuteen!

Kustantaja:Riverhill Productions Oy
Painos:2022
Julkaisuvuosi:2022
Kieli:suomi
Sivumäärä:168
PehmeäkantinenMustavalko- ja värikuvitus

Henkisen Auttajan muistikirja – Uutuus!

Tervetuloa kuntouttamaan henkisiä häiriöitä ja pitämään huolta omista ja kotisi energioista. Tämä kirja on myös oivallinen väline henkisen puhdistamisen ammattilaiselle, joka tekee tätä työkseen. Tämä kirjanen sopii siis kaikissa puhdistuksen vaiheissa oleville, jotka tahtovat auttaa itseään ja muita eteenpäin henkisellä polulla. Sinun asenteesi ja motiivisi ratkaisevat puhdistuksen ja henkisen auttamisen onnistumisen. Olethan aina rakkaus ja sydämessäsi, kun käytät tätä kirjaa.

Tämä kirja on luotu luomieni putsausmetodien pohjalle yli vuosikymmen aikana löytämieni henkisten häiriöiden ja erilaisten putsaus tapojen käyttämiseksi edistääkseni henkistä kasvua. Selvätuntoisuuteni avulla tekemieni havaintojen perusteella apuna minulla oli Pertti Rislakeus. Hän auttoi minua löytämään oikeat ja mahdollisimman hyvät puhdistus metodit löytämiemme häiriöiden hoitamiseen. Tämän kirjan ohjeilla on mahdollista puhdistaa pois kaikki mahdilliset henkiset häiriöt ja muuntaa pimeys valoksi, eri kohteissa ja ihmisten sekä erilaisten olentojen aurassa. Käytäthän kirjan ohjeita ja voimia vaalien yksilön vapautta, Pyyteettömän Rakkauden tahtoa ja oikeata motiivia. Tahtoen palvella ja auttaa ihmiskuntaa sekä koko luomakuntaa.

Kustantaja:Riverhill Productions Oy
Painos:2022
Julkaisuvuosi:2022
Kieli:suomi
Sivumäärä:71
PehmeäkantinenKierreniskainen

Pyyteettömän Rakkauden puutarha

Teos tarkastelee kaikkialla maailmankaikkeudessa vallitsevaa järjestystä, jota ylläpitää Pyyteetön Rakkaus.

Ihmiskuntamme on edennyt evoluutiossa siihen vaiheeseen, jossa se kantaa myös itse vastuuta, jolloin myös ohjauksemme on suurempi. Elämme juuri nyt aikaa, jossa meitä ohjataan vahvasti. Tämä johtuu siitä, että elämme ihmisinä sellaista aikaa, jossa meillä on mahdollisuus kehittyä nopeampaan tahtiin kuin ennen. On olemassa myös tapahtumia, joita maapallolla tarvitaan muokkaamaan todellisuuttamme. 

Kehityksemme on johtanut siihen, että myös värähtely maapallolla nousee, sekä tunnelma ja ilmapiiri muuttuvat. Tästä johtuvat monet ihmisten ylilyönnit. Juuri nyt on käynnissä monia, kollektiivisessa mittakaavassa suuria tapahtumia, jotka muuttavat maailmaamme. Nämä ovat esimerkkejä maapallolla tapahtuvasta kehityksestä. 

Kirja tuo näkökulmia kuinka meidän jokaisen on aika kasvaa henkisesti ja kantaa vastuumme maapallosta, ihmiskunnastamme ja sen kohtaloista: valaistua, tulla tietoisiksi ja ymmärtää maailmamme mysteerit. Tämä kaikki on kuitenkin mahdollista ainoastaan siten, että lakkaamme käyttämästä älyämme sydämemme kustannuksella. Ainoastaan sydämen kautta eläessämme ja toimiessamme pääsemme kiinni Todellisuuteen. 

Kustantaja:Basam Books
Painos:2019
Julkaisuvuosi:2019
Kieli:suomi
Sivumäärä:120


Ihmisen kultainen kirja

Tämä kirja on kirjoitettu sinulle, joka tahdot laajentaa tietoisuuttasi ja yhdistyä Pyyteettömän Rakkauden tajuntaan.

Kirja opastaa sinut kohti Korkeinta minääsi ja Jumalkipinääsi. Samalla se auttaa sinua kuuntelemaan sisäistä olentoasi, joka kertoo sinulle muun muassa elämäntehtäväsi sekä todelliset lahjasi, joita kannat tätä elämääsi varten.

Joulukuussa 2012 tapahtunut kollektiivisen tietoisuuden tason muutos mahdollisti aiemman seitsemän säteen tietoisuuden muuntumisen kahteentoista säteeseen. Tämä on ollut suurin henkinen edistysaskel ihmiskunnan tähänastisessa evoluutiossa. Yhteiskunnallisella tasolla muutos ilmeni tiedon lisääntymisenä, muun muassa aiemmin piilossa olleiden asioiden tullessa päivänvaloon. Yksilötasolla muutos johti siihen, että yhä useampi kiinnostui henkisistä asioista. Samanaikaisesti suuri määrä ihmisiä valaistui, sillä heidän kehitystahtinsa kiihtyi eksponentiaalisesti. Muutos on kuitenkin ollut äärimmäisen haastava, sillä vanhat lainalaisuudet ja toimintamallit eivät enää päde. Kunkin meistä on löydettävä itsestään totuus, joka johdattaa meidät kultaiseen aikaan. Onneksi uudessa tietoisuudessa elämistä helpottavaa informaatiota välitetään jo keskuuteemme.

Kädessäsi on henkinen työkirja, jonka avulla voit tavoitella omaa valaistumistasi sekä mestaroitumistasi. Saat pakillisen toimivia työkaluja, joilla selviät elämäsi varrella kohtaamistasi arjen sekä henkisyyden haasteista.

Kustantaja:Riverhill Productions Oy
Painos:2022
Julkaisuvuosi:2014
Kieli:suomi
Sivumäärä:282
KovakantinenMustavalko- ja värikuvitus