Kategoriat
Yleinen

Ihmisestä Kristukseksi

Rakkauden virta

Kaikkiallisen valon. ja rakkauden luova-voima on maailmankaikkeudessamme minulle Kristus, kaikkiallinen Kristus. Hänen valonsa pitää sisällään kaiken saman voiman kuin Jumalakin, mutta Jumala on, on aina vaan. Kristuksen tehtävä on luoda. Kristus toimii meidän ihmisten ja kaikkien luotujen kautta luovana voimana, joka voi muuttaa kaiken uudeksi valon tahtoa ja totuutta noudattaen. Kaikki enkelit ja valomestarit noudattavat valon tahtoa ja totuutta, siten he luovat kaiken luomansa Kristuksen voimalla.

Kristuksen voima pilkottuna osiin on 12 luomisvoiman säteistö, joka kautta kaikki maailmankaikkeudessamme on mahdollista. Jokainen meistä edustaa jotakin sädettä omassa elämässämme. Säteemme tosin ilmenee vasta kun olemme tarpeeksi kehittyneitä. Se tarkoittaa sitä, että kun alamme lähestyä valaistumistamme, käsittelemme silloin syvintä oman sielumme ominaisuutta, jota me valaistuneena ilmennämme. Ne asiat, jotka meille on vaikeimpia, saamme henkisen kehityksen koulussamme viimeisenä. Se mahdollistaa oman säteemme ilmentymisen meille ja sitä kautta täydellisen kehittymisemme oman säteemme ilmentäjiksi. Ennen tätä inkarnaatioidemme kuluessa opettelemme kaikkien 12 säteen ominaisuuksia. Kaikki 12 sädettä ilmenee meissä erilaisina olemuspuolina, joita täydellistyneellä olennolla, joka on tullut Kristukseksi, on.  

Täydelliseksi Kristukseksi tullut ihmisolento ilmentää 12 eri päätunnetta, jotka hän on pitkän ja vaativan koulutuksensa aikana puhdistanut itsestään. Sellaisia olemuspuolia ovat; 1. Itsekkyys-Pyhä itsekkyys, 2.Likaisuus­-puhtaus, 3.viha-ilo, 4.pelko-turva, 5. katkeruus-kiitollisuus, 6. raivo­-lempeys, 7. kärsimättömyys-kärsivällisyys, 8. levottomuus-rauha, 9. kiinnittyminen-vapaus, 10. halu­-tahto, 11. harha-totuus, 12. minä kuva.

Nämä puolet meissä ovat ne pääalueet, joita meidän on työstettävä, jotta voisimme valaistua ja saati sitten täydellistyä Kristukseksi.

Meidän ihmiskunnasta ei ole vielä kovin montaa, jotka olisivat täydellistäneet mestaruutensa, mutta on heitäkin jo noin 230. Se on suuri työ minkä he ovat tehneet itsensä kanssa. Se työ kestää vähintään 100 elämää ja yleensä se onnistuu 1100:nen elämän kohdalla. Kehitys työ vaatii oikeat olosuhteet ja suuren avun oppailtamme ja mestariltamme.  

Ihmiskunnastamme sellaisia, jotka ovat onnistuneet tässä työssä ovat olleet ihmiskuntamme suuria opettajia, kuten; Jeesus-Nasarettilainen, Gautama Budha, Babaji, Johannes-kastaja, Paavali, Mestari Dwhal Khul, Mestari R, Paramahansa Yogananda, Sri Yukteswar Giri, Lahiri Mahasai, Dalai Lama, H.B Blavatsky ja monet muut.  

Viimeisimpiä mestaroituneita ovat olleet mm. Rudolf Steiner (uudessa inkarnaatiossaan) vuonna 1996, Äiti Teresa 1997, Melchizedek 2003, Alice A. Bailey 2007, Pekka Ervast (uudessa inkarnaatiossaan) 2010 (Ruusu-Ristin perustaja)  

Pekka Ervast oli viimeisin mestaroitunut suuri opettaja, joka tullut Kristukseksi. Kristukseksi tulo merkitsee sitä, että me kykenemme ihmisen olennossa täydellisesti ilmentämään noita Kristuksen 12 sädettä. Siten mestari luo täydellisen kuolemattoman kehon, joka on ikuinen. Lisäksi hän täydellisesti hallitsee itsensä ja pystyy tietoisesti hallitsemaan kaikkia energiavirtoja koko olennossaan ja hän on täydellisessä sopusoinnussa kaiken kanssa.

Pekka Ervast on meille suomalaisille merkittävä olento, sillä hänen valotyönsä jonka hän on maassamme tehnyt on pohjaksi meidän kaikkien työlle. Ei pelkästään suomalaisuuden tajunnassa vaan myös, kollektiivisessa tajunnassa. Hänen ja monen muun henkisen alan pioneerin työ on ollut välttämätöntä maamme ja kansamme henkiselle kehitykselle. Hänen työnsä voima on saattanut Suomeen paljon korkeita henkisiä opettajia. Puhumattakaan muista lukuisista pioneereista, jotka omalla perään antamattomuudella ovat saaneet aikaiseksi vaikka sen, että tässä kirjoitan teille luettavaksi omia näkemyksiäni. Se ei olisi mahdollista ilman pioneerejamme. Kuten Aino Kassila, Tapio Kaitaharju, Esko Jalkanen, Martta Horjander ja monia muita. Nyt meidän ei tarvitse toimia salassa vaan voimme kertoa julki mielipiteemme ja näkemyksemme. Kiitollisuutemme kuuluu heille ja tietysti valolle ja rakkaudelle.

Kiitollisena ajattelin myös Pekka Ervastia saatuani kuulla hänen mestaroitumisestaan. Se tuo lohtua ja toivoa meille kaikille jatkaa itsemme kehittämistä ja kilvoittelua itsemme kanssa.  

Kolme tärkeintä aluetta kehittyäksemme ovat ilo, kiitollisuus ja turva. Kaikki loput energiat kumpuavat niistä. Ne ovat meissä myös ns. portinvartijoitamme, jotka meidän on voitettava.   Jotta voimme valaistua meidän tulee muuntaa vihamme iloksi, pelkomme turvaksi ja katkeruutemme kiitollisuudeksi. Muut alueet hoituvat niiden kautta. Muihin 9:sään voimaan olemme tutustuneet varsin laajamittaisesti muissa yleensä jo inkarnaatioissamme. Nyt tärkeimmät asiat mistä meidän tulee päästä eroon ovat viha, katkeruus ja pelko. Ne ohjaavat toimiamme aivan liiaksi. Emme rakasta vieläkään tarpeeksi itseämme ja muita. Meillä on myös tehtävää anteeksiantomme suhteen ja varsinkin meidän yksi suurimmista harhoista on etsiä syyllisiä muista eikä itsestämme. Harhat täyttävät mieltämme  ja olemme edelleen monessa asiassa eläimiä.

Puhdistettuamme nuo 12 aluetta itsestämme me kuitenkin pystymme siihen. Se kaikki vaatii kuitenkin tahtoa.  

Tahto energia on meissä mahtava voima. Saamme elämässämme onnistumaan mitä vain julistettuamme itsellemme, että tahdon. Tahto energia on meissä oleva valon tai Jumalan tahto. Jumalamme tahto on, että voisimme onnistua elämässämme tai että voisimme hyvin, tai että yleensä olisimme onnellisia. Aina kun annamme itsellemme luvan tulla onnellisiksi, otamme vastaan kaiken runsauden ja hyvän, voimme valaistua. Kun tahdomme elää valon tahdossa, silloin kaikki on mahdollista. Silloin emme anna egomme halun estää runsauttamme ja onnellistumistamme. Se on meidän päätettävissämme.  

Totuus on meissä toinen energia, jolla voimme johtaa itsemme pois harhasta ja kärsimyksestä. Ihmiselle kärsimys on ominaisuus, jota me ilmennämme koneellisesti. Me voimme kuitenkin irrottautua siitä tahtomalla olla valon totuudessa. Ottaa vastaan valon totuus ja ilmentää sitä, sekä jakaa se muille. Valon tahdon ja totuuden käyttöönsä saamisen ehtona on Pyhä itsekkyys, eli tahtoa itselle, jotta voi valaistua ja auttaa muita valaistumaan jakamalla tietoisuutensa.   Tahto ja totuus on mielestäni voimakkain apuvälinen harhojensa poistamisessa ja onnellistumisessa.

Ilon vasta puoli viha on meille yksi kovimpia läksyjä. Sen tuoma tietoisuus on meille tärkeä puoli. Se kilvoittaa meitä hyväksymään asiat ja ihmiset sellaisena, kun ne ovat. Se antaa meille viestiä, että alkaisimme ajatella sydämellämme ja unohtamaan pelkän äly. Äly kahlitsee kehityksemme ja hallitsee egomme maailmaa. Äly näivettää rakkauden. Meidän tulisi ottaa rakkaus tunteeksemme ja ilmentää tunnetta, joka on rakkaus. Mielestäni kaikista teistä vain rakkaus johtaa totuuteen.  

Turvan vastakappale pelko puolestaan kilvoittaa meitä luottamaan Jumalaan, luottamaan, että olemme aina turvassa. Mikään ei silloin uhkaa meitä. Meidän tulisi ilmentää turvaa, jotta voimme sitä myös silloin ottaa vastaan maailman kaikkeudessamme.  

Kiitollisuuden vastine katkeruus usein ohjaa meidät pois rakkaudesta ja ilosta. Kiitollisuus tartuttaa rakkauden. Meidän silmämme usein suljetaan tältä, jotta emme kykenisi näkemään kiitollisuuden voimaa. Kiitollisuus on avain, joka johtaa meidät sydämen kaidalle polulle.  

Juha  2011