Kategoriat
Yleinen

Ihmisen henkinen evoluutio ja 12 sädettä

Teksti: Tentica ja Juha Korhonen

Ihmisen henkinen kehitys on kiehtova kudelma, joka koostuu kymmenistä, sadoista ja jopa tuhansista elämistä täällä maapallolla. Jo ennen elämää ihmisen hahmossa olemme kehittyneet monissa eri olomuodoissa ympäri maailmankaikkeutta. Millainen on matkamme ihmiseksi ja edelleen ylösnousseeksi mestariksi ja enkeliksi? Mitä tarkoittaa ihmisen henkinen evoluutio ja kehityskulku? Kuka ohjaa kehitystämme? Mikä on ylipäätään tarkoituksemme täällä aineen maailmassa ja keitä me todella olemme?

Muun muassa näitä asioita käsittelee lokakuussa ilmestynyt uutuuskirja Ihmisen kultainen kirja (Walmari kustannus 2014). Kirjoittajana on suomalainen näkijä ja henkinen tutkija Juha Korhonen, joka on rippikouluikäisestä asti opiskellut erilaisia henkisiä asioita ja havainnoinut maailmaa omasta ja hengen näkökulmasta. Seuraavassa käsitellään kirjaa lähemmin.

Pyyteetön Rakkaus kehityssuuntana

Meidän ihmiskuntamme on valinnut kehityssuunnakseen Pyyteettömän Rakkauden. Tämä poikkeaa monista muista aurinkokunnista, joissa samankaltaista elämää kantavien planeettojen olennot ovat valinneet mentaalin kehityksen. Tällainen suuntaus arvostaa mentaalista kehitystä Pyyteettömän Rakkauden sijaan, mikä näkyy korkeina teknologisina saavutuksina. Kyseisten olentojen henkisen kehityksen taso sen sijaan on olematon. Kun valitsimme kehityssuunnaksemme Pyyteettömän Rakkauden, me puolestamme sitouduimme kehittämään sydäntämme. Vain sydämen kehitys voi lopulta johtaa siihen, että meistä tulee enkeleitä ja että voimme nousta omalle paikallemme enkelikuntana.

Henkinen evoluutio kertoo tiestämme ja kehityksestämme eri olomuodoissa, eri puolilla maailmankaikkeutta. Kehityksemme puhkeaa kukkaan liittyessämme ihmiskuntaan – elämään aineen maailmassa ja ihmisen hahmossa. Henkinen evoluutiomme on pitkä prosessi, jonka tavoitteena on tietoisuutemme kehittyminen tietämättömyydestä kaikkitietoisuuteen. Meidän tulisi ihmisenä eri elämiemme aikana löytää itsestämme se, kuka me todella olemme ja tulla yhdeksi sen kanssa. Tätä ennen meidän täytyy kuitenkin käydä läpi lukuisia oppiläksyjä ja haasteita, jotka koulivat meistä joka hetki yhä parempia ihmisiä. Käydessämme läpi kokemuksia erilaisissa tilanteissa ja olomuodoissa meille kehittyy ymmärrys, joka on ainutlaatuista meidän universumissamme.

Maan sisäinen hallinto kaksitoista sädettä

Jokainen meistä miettii elinaikaan ainakin kerran elämän peruskysymyksiä. Kuka tai mikä on kaiken takana? Onko se Jumala, energia vai joku aivan muu? Ihmisen kehitys maapallolla ei ole sattumaa, vaan se on tarkoin suunniteltua ja ohjattua. Ylösnousseet mestarit ja oppaamme luotsaavat meitä läpi matalikkojen ja karikoiden kohti valaistumista ja mestaroitumista.

Viime vuosituhannen vaihteessa alkoi muutos koko maailmankaikkeudessa. Tämä johti siihen, että kyseinen muutos alkoi näkyä myös maapallolla ja ihmiskunnassa. Kun näin suuria muutoksia tapahtuu hengen maailmassa, vaikuttaa se mullistavasti myös meidän elämässämme. Tällöin vanhat haavamme, ja kaikki vinossa olevat asiat nousevat esiin yllättävillä tavoilla. Se on voinut tuntua joistakin siltä kuin koko maailmankaikkeus olisi muuttanut asentoaan. Sitä se oikeastaan onkin, koska muutokset ovat kouriin tuntuvia ja koskettavat meitä kaikkia jollain tavoin.

Ylösnousseiden mestarien takana on kuitenkin vielä jotain paljon suurempaa viemässä eteenpäin ihmiskuntamme kehitystä. Tällä tarkoitetaan maan sisäistä hallintoa, joka vastaa kaikesta kehityksestä niin maapallolla kuin aurinkokunnassamme. Tämä hallinto koostuu ylösnousseista mestareista ja korkeista enkeliolennoista.

Maan sisäisen hallinnon käyttövoimana on Pyyteettömän Rakkauden kaksitoista luomisvoimaa, jotka ilmenevät maailmankaikkeudessa kahdentoista säteen kautta. Näitä voimia kutsutaan myös Pyhäksi Hengeksi (Ihmisen kultainen kirja kutsuu Pyhää Henkeä Kaikkialliseksi Kristukseksi). Kaksitoista sädettä edustaa myös oppiläksyjämme eli kehitettäviä puolia itsessämme. Uusi kahdentoista säteen järjestelmä astui voimaan 1.1.2014. Tätä kehitystä johtaa maan sisäinen hallitsija, hän kutsutaan Buddhaksi.

Ihmisen jumalkipinä

Monissa henkisissä traditioissa ihmiseen liitetään aina jumalallisuus tai jumalallinen alkuperä. Moni näistä traditioista puhuu sisältämme löytyvästä jumalkipinästä tai Korkeimmasta minästä. Juha Korhosen 20 vuotta kestänyt tutkimus ja etsintä tuo tässä kirjassa esiin sisäisen olentomme suuruuden ja voiman. Ensimmäistä kertaa Suomessa julkaistussa kirjassa myös näytetään kuva sisäisestä olennostamme.

Löytäessämme todellisen olemuksemme, avautuu meille samalla kuva koko siitä maailmasta, jossa elämme. Tahtoessamme avata todellisen itsemme tietoisuuden, paljastaa se meille henkisen ja fyysisen tehtävämme sekä sen, mihin todella voimme uskoa. Sisäinen olentomme on hyvin monisäikeinen ja kiehtova kudelma henkisiä ja fyysisiä tasoja. Sen ymmärtäminen muuttaa radikaalisti käsityksemme itsestämme ja ihmiskunnasta yleensä.

Ihmistä psykologisena ja fyysisenä olentona on tieteellisissä ja vähemmän tieteellisissä julkaisuissa kuvattu monin tavoin. Tiede kehittyy jatkuvasti ja se on pikkuhiljaa muodostumassa hengen tieteeksi, jossa henkinen tietoisuus ja fyysinen asioiden todentaminen yhdistyvät. Hengentiede mullistaa perinteisen ihmiskäsityksen, sillä ihmisen sisällä avautuu uusi upea maailma, joka on valtava. Lisäksi ihmisen ympärillä on auran muotoon rakentunut maailma, joka koostuu toinen toistaan ohuemmista olemisen tasoista.

Alempi minämme on heijastusta sielustamme. Minuutemme on rakentunut persoonamme ympärille, johon sielumme on inkarnoitunut. Sielumme on puolestaan Korkeimman minämme lähettämä heijastus itsestään tänne aineen maailmaan. Harva kuitenkin on nykyään ajatellut meissä olevan tämän lisäksi vielä jotain muuta tai mullistavaa. Meistä kuitenkin löytyy vielä olemuspuoli, joka on jumalallinen ja usein vielä ihmisen käsityskyvyn ulkopuolella.

Ihmisen jumalallisesta puolesta on puhuttu kaikkina aikakausina. Teosofisessa kirjallisuudessa sekä vanhoissa intialaisissa kirjoituksissa puhutaan Aatmasta, joka on meidän todellinen itsemme. Nykykirjallisuudessa puhutaan paljon Monadista, joka tarkoittaa Korkeinta minäämme. Monadin tutkiminen vie meitä kyllä eteenpäin, mutta ei vielä Korkeimman minämme takana vaikuttavaan todelliseen itseemme.

Ihmisen kultaisessa kirjassa todellista itseä kutsutaan sisäiseksi Kristukseksi, jonka löytämiseen tiivistyy kirjan ydinsanoma. Sisäisessä Kristuksessamme on kytkös maailmankaikkeutemme kolmeen eri puoleen, jotka vaikuttavat kaikessa. Ne ovat kristillisiä termejä käyttäen Isä, Poika ja Pyhä Henki. Pyyteetön Rakkaus edustaa Isää, me ihmiset edustamme Poikaa ja Kaikkiallinen Kristus edustaa Pyhää Henkeä. Nämä kolme puolta kuvaavat maailmankaikkeutemme perusrakennetta, jonka varaan kaikki on luotu.

Harhan verhojen väistyminen valaistumisen tiellä

Ihmisen kultainen kirja valottaa meille, mitä tarkoittaa valaistuminen, vihkimykset ja mestaroituminen, sekä mitkä ovat niiden vaatimukset. Meidän tärkein tehtävämme on kuitenkin tulla läsnäoleviksi ja kääntää katseemme sydämeemme ja tutkiaksemme sitä. Sinänsä pelkkä älyllinen asioiden pohtiminen tai meditaatio ei johda meitä valaistumiseen – tarvitaan tietoinen tahto yhdistettynä Pyyteettömään Rakkauteen.

Meiltä kuitenkin usein unohtuu ihmisyys ja elämä arjessa. Arkeen ja aineen maailmaan yleensäkin liittyvät erilaiset harat. Jokaiselle meistä on asetettu kaksitoista harhan verhoa eli oppiläksyä, jotka meidän tulee käydä läpi niin monta kertaa, kuin se on tarpeen eri tilanteissa ja inkarnaatioissa. Jos joku asia on kesken tai se sitoo meitä aineeseen, on se käytävä läpi ja opittava siihen liittyvä kasvutehtävä. Ilman kasvua ensin ihmiseksi ja oman sydämemme puhdistamista vanhoista uskomuksista, emme voi yltää edes Korkeimman minän tietoisuuteen saati sitten Sisäisen Kristuksemme tietoisuuteen.

Neuvoja henkiselle polulle

Kaikki lähtee siitä, että meidän on löydettävä itsemme ihmisinä. Juha Korhonen kuvaa tätä prosessia kasvamiseksi ihmisen mittaan. Ihmisen mitta on summa, joka koostuu siitä, miten paljon kykenemme ottamaan ihmisinä vastaan rakkautta ja rakastamaan, sekä millainen suhde meillä on omaan seksuaalisuuteemme. Ihmisen mittaan sisältyy myös se, millainen kuva meillä on miehestä ja naisesta meissä.

Tämä kaikki on lopulta kotoisin meidän omasta karmastamme ja siitä miten omat vanhempamme ovat suhtautuneet elämään. Millainen suhde meillä on ollut vanhempiimme? Kuinka paljon olemme saaneet varhaisimpina vuosinamme hyväksyntää, hellyyttä, rakkautta jne.? Jos äitimme ja isämme ovat kyenneet täyttämään meissä nuo perustaa luovat tarpeemme, olemme myös ihmisinä eheitä ja saamme elää ilman suurempia puutteita tai heikkouksia. Ihmisen mittaan kasvu on perusasia, jonka on oltava kunnossa ennen kuin kurkotamme kohti sisäisen olentomme suuruutta.

Meidän olisi myös hyvä löytää oikea opettaja tai sydämemme guru, joka heijastaa ja näyttää meille kirkkaan kuvan siitä maailmasta, jossa elämme. Tämä elämäämme mullistava hetki voi syntyä myös jonkun kirjan tai tekstin kautta. Tällainen kohtaaminen antaa meille tarpeellisen sykäyksen kohti todellista itsemme tajuamista. Opettajan kohtaaminen johtaa meidät oikean polun päähän, josta voimme aloittaa oman tietoisen kehittymisemme kohti vihkimyksiä ja mestaroitumista.

Lisäksi tarvitsemme rajattomasti tahtoa, tahtoa löytää itsemme ja totuuden kaikesta. Vain totuuden tietoinen etsintä johtaa meidät ulos tietämättömyydestä. Tämän seurauksena harhan verhot alkavat väistyä ja tilalle tulee kirkas tajunta – henkinen käyttövälineemme, jota kutsutaan buddhiksi. Buddhi on vähän samanlainen väline sisäiselle olennollemme, kuin mieli on meidän persoonallemme: käytämme sitä ymmärtääksemme henkiset asiat. Buddhi nostaa tietoisuutemme Kristus-tietoisuuteen.

Ihmisen kultaisesta kirjasta voit lukea lisää näistä ja muista Pyyteettömän Rakkauden kehityssuuntaan kuuluvista aiheista. Kirja sisältää lisäksi kattavan harjoitusosion, josta saat konkreettisia ohjeita henkiselle matkallesi. Saavutettuamme kollektiivisesti korkeamman tietoisuuden, voimme yhdessä ihmiskuntana nostaa itsemme kultaiseksi enkelikunnaksi.