Henkinen
Auttaja ja Tulkitsija koulutus
2022-2023

Jyväskylässä

Tervetuloa mielenkiintoiselle ja avartavalle matkalle henkisen tietoisuuden maailmaan.

Tämä koulutus on tarkoitettu sinulle, joka olet ollut henkisellä polullasi jo pitkällä ja tahdot auttaa ja palvella, mutta sinulla ei ole vielä riittävästi välineitä siihen.

Koulutuksen aikana opit henkisen auttajan ja ohjaajan Juha Korhosen tavalla tulkitsemaan ihmisen monisyistä olemusta ja auttamaan tätä tarvittavalla tavalla.

Koulutus koostuu kahdeksasta kurssiviikonlopusta. Koulutus sisältää luennointia, harjoituksia sekä tehtäviä joita suoritetaan myös kotona. 

Koulutus sopii sinulle joka tahdot oppia uutta ja nautit uuden oppimisesta. Koulutus sisältää kattavasti tietoa, ohjausta ja tukea liittyen henkisen auttajan ja -tulkitsijan työhön.

Kukin viikonloppu sisältää 12 h.

Koulutusten päivämäärät

A-osio eli Henkisen auttajan osio

1.Osa – 26.-27.3.2022

2.Osa – 21.-22.5.2022

3.Osa – 13.-14.8.2022

4.Osa – 8.-9.10.2022

B-osio eli Henkisen tulkitsijan osio

5.Osa – 3.-4.12.2022

6.Osa – 4.-5.2.2023

7.Osa – 15.-16.4.2023

8.Osa – 3.-4.5.2023

A. Henkinen auttaja -osio

1.  Miten valaistut ja  26.-27.3.2022

 • Todellisen itsen löytäminen ja siihen tutustuminen
 • valaistumisen aakkoset ja vihkimyspolku
 • ihmisen kolme pääoppiläksyä ja niiden ymmärtäminen
 • isä ja äiti kuva
 • henkisen auttajan etiikka
 • rakkauden auttajakollegiot ja oppaat
 • kysymisen taito ja vastausten kuuntelu.

2. Henkisen puhdistamisen perusteet ja henkisen kehityksen esteet 21.-22.5.2022

 • Maailmankaikkeuden eri energiat ja värähtely
 • eri energioiden tunteminen, tunnistaminen, sekä mittaaminen eri tavoilla
 • sairaudet ja karma
 • haittaavat tekijät ja henkisen kehityksen esteet
 • haittaavien tekijöiden tulkitseminen
 • negatiiviset olennot
 • kiroukset ja pahat silmät
 • henkisen voiman lisääminen
 • erilaisten henkisten esteiden poistaminen
 • negatiivisten voimien neutralisointi ja niiden harjoittelua.

3. Parantaminen ja parantuminen sekä henkiset aistit 13.-14.8.2022

Tässä osiossa lisäksi mukana vieraileva ohjaaja Lyydia Luomanmäki.

 • Parantamisen välineet
 • veden parantava voiman käyttö auttamisessa (luodaan parantavaa vettä)
 • omat pimeät kohdat
 • haastavan energian muuntaminen valoksi ja eheytyminen
 • itsehoito
 • parantava energia (välitetään toisille energiaa ja apua)
 • henkiset aistit käytäntö ja teoria
 

4. Ihmisen henkinen anatomia ja sairaudet 8.-9.10.2022

 • Feminiininen ja maskuliininen energia auttamistyössä
 • fyysiset kehot ja niiden henkinen anatomia sekä ominaisuudet
 • erilaiset sairaudet, niiden syyt sekä hoitaminen
 • terveyden aakkoset
 • omien sairauksien tulkitseminen
 • riittävä henkinen ja fyysinen tasapaino
 • turvan eli pelon ymmärtäminen
 • hyviä henkisiä harjoituksia ja vinkkejä arjessa elämiseen
 • ajatuksen voima ja hallinta.

B. Henkinen tulkitsija -osio

5. Henkisen tulkitsemisen perusteet I sekä maailmankaikkeus ja ihmisen henkinen evoluutio    3.-4.12.2022

 • Henkisen tulkitsijan etiikka
 • eläminen mestarien tajunnassa
 • ihmisen ja maailmankaikkeuden henkinen evoluutio
 • chakrat, niiden värit ja tulkitseminen
 • henkinen havainnointi
 • kysymisen taito
 • huomioitavat asiat tulkinnan aikana
 • henkisen tulkinnan tekeminen ja sen vaiheet.

6. Henkinen tulkitseminen II   4.-5.2.2023

 • Henkisen tulkinnan harjoittelu alkaa
 • varvun käyttö harjoituksia ja henkistä puhdistamista
 • korkeampi henkinen kehitys
 • vihkimyspolun kuoppia ja kiviä
 • henkisen anatomian heijaste-alueiden kertausta
 • autettavan henkisten oppiläksyjen tulkitseminen ja ohjaaminen niiden selvittämiseen
 • vastaanottamisen merkitys henkisessä kehityksessä.

7. Henkinen tulkitseminen III   15.-16.4.2023

 • Omista energioista syvempi huolehtiminen ja ylläpito
 • korkeampi näkeminen
 • korkeammat tavat auttaa
 • autettavan henkinen ohjaaminen
 • henki-leikkaukset ja muut parantamisessa käytettävät välineet
 • Pyyteettömän Rakkauden auttaja-kollegiot ja oppaat
 • kommunikointi Pyyteettömän Rakkauden olentojen kanssa
 • yhteys Pyyteettömän Rakkauden mestareihin
 • ohjattu tulkitsemisen harjoittelu jatkuu.

8. Henkinen harjoittaminen sekä koulutuksen näyttö ja koe 3.-4.5.2023

 • Tulkitsijan elämää ja kokemuksia
 • tasapaino elämässäsi – arki & henkisyys
 • henkilökohtainen yhteys Pyyteettömään Rakkauteen
 • palvella luomakuntaa Pyyteettömän Rakkauden tahdon mukaisesti omalla tavallasi
 • kertausta opituista asioista
 • koe: yhden kurssikaverin tai Juhan tulkitseminen sekä kirjallinen koe opitusta aiheista
 • tutkintotodistusten ja diplomien jako.

Hinta

Kukin viikonloppu kokonaisuus maksaa 170€ (sis alv. 24%).

Missä

Koulutus järjestetään Jyväskylässä. Tarkka paikka ja osoite ilmoitetaan osallistujille. 

Paikkoja rajoitetusti

Koulutukseen hakeutuminen

Kurssille osallistumista varten, vastaa alla näkyviin seuraavin kysymyksiin. Vastauksiesi perusteella tiedämme oletko valmis ottamaan haasteen vastaan. Juha tarkistaa ja vastaa hakemukseesi.

Viisi kysymystä

1. Mikä on henkinen tavoitteesi?

2. Tahdotko palvella, mitä palvelu sinulle tarkoittaa?

3. Mikä on rakkauden tahto?

4. Mikä on tärkein asia maailmassa?

5. Ketä palvelet?

Lähetä sähköpostia jossa kerrot lyhyesti jotain itsestäsi ja henkisestä tiestäsi  sekä vastauksesi viiteen kysymykseen, osoitteeseen walmarikustannus@gmail.com

Kurssitodistus & diplomi

Valmistuttuasi koulutuksesta saat kurssitodistuksen ja diplomin todistukseksi suorituksestasi.